Patient fick överfylld urinblåsa

När en man i 75-årsåldern i april 2021 vårdades på Skånes universitetssjukhus i Malmö blev hans urinblåsa överfylld och man satte in en kateter. Katetern kunde sedan tas bort och mannen har inte fått några kvarstående besvär.

Händelsen har inneburit risk för en allvarlig vårdskada då en övertänjd urinblåsa kan ge bestående besvär. Bakomliggande orsak bedöms vara att gällande rutin inte följts, sannolikt relaterat till hög arbetsbelastning på grund av covidpandemin samt bristande kommunikation. Verksamheten vidtar åtgärder kopplat till detta.

Diarienummer: 2021-ANMSUS000444