Patient fick otillräcklig läkemedelsbehandling

I september 2020 skulle en kvinna i 70-årsåldern få en läkemedelsbehandling på Skånes universitetssjukhus i Lund. Behandlingen skulle göras med tre olika preparat, men under delar av behandlingstiden fick hon bara ett.

Den begränsade läkemedelsbehandlingen bedöms ha orsakat en försämring av kvinnans sjukdom.

Händelsen har medfört en allvarlig vårdskada och anmäls enligt lex Maria. Den bakomliggande orsaken var relaterad till rutiner och ansvarsfördelning för läkemedelsbehandling i övergången mellan sluten-och öppenvård, samt rutiner för information till patienten vid utskrivning. I verksamheten vidtas åtgärder inom dessa områden.

Diarienummer: 2021-ANMSUS000072