Patient fick luft i blodet under dialys

I mars 2020 fick en man i 80-årsåldern dialysbehandling på Skånes universitetssjukhus i Malmö. Under dialysen fick han tryck över bröstet och personalen kunde konstatera att det fanns luft i systemet, något som maskinen i normala fall ska larma för. Dialysen avbröts omgående och patienten återhämtade sig utan bestående men.

Här fanns risk för allvarlig vårdskada eftersom luft i systemet under dialys kan ge allvarliga följder. Ett trasigt slang-set bedöms ha varit orsaken och verksamheten har informerat leverantören om händelsen. Man har också tagit bort det aktuella partiet med slangar från dialysmottagningarna samt gjort en översyn av dialysmaskinen.

Diarienummer: 2020-KMSUS000479