Patient fick ingen vårdplan med fallprevention

I april 2021 fick en kvinna i 90-årsåldern en höftfraktur som behövde opereras efter att hon gått upp och trillat på natten.

Kvinnan vårdades på Skånes universitetssjukhus i Lund och fallet hade eventuellt kunnat undvikas om det hade gjorts en vårdplan med fallprevention.

Händelsen anmäls enligt lex Maria och verksamheten vidtar åtgärder för att minska risken för liknande händelser.

Diarienummer: 2021-ANMSUS000348