Patient fick höftfraktur och trycksår under vårdtiden

En nära 100 år gammal patient drabbades av höftfraktur när hon föll i samband med att hon vårdades på Skånes universitetssjukhus i Malmö i november 2019. Patienten opererades direkt. Under vårdtiden drabbades hon även av trycksår.

Bedömningen är att båda händelserna hade kunnat undvikas eftersom de orsakades av att de förebyggande åtgärderna inte varit tillräckliga. Därför gör verksamheten nu flera saker för att undvika liknande händelser framöver.

Fler rörelselarm har införskaffats och vårdutvecklare har involverats för att ytterligare förbättra de förebyggande åtgärderna. Man jobbar också med att förbättra riskbedömningarna kopplade till fall och trycksår.

Diarienummer: 2020-KMSUS000130