Patient fick glukosinfusion av misstag

En man i 80-årsåldern som i oktober 2020 vårdades på Skånes universitetssjukhus i Lund fick en natt av misstag höga doser insulin då provtagning visade falskt förhöjda blodsockervärden.

Patienten blev medvetandesänkt men åtgärder vidtogs och patienten återhämtade sig snabbt.

Orsaken var en förväxling av infusionsvätskor, där patienten av misstag fick glukosinfusion istället för fysiologisk koksaltlösning.

Händelsen anmäls som risk för allvarlig vårdskada och för att minska risken för upprepning har infusionsvätskor med glukos tagits bort från vätskevagnarna.

 

Diarienummer: 2020-ANMSUS001103