Patient fick för stor dos läkemedel

I maj 2020 skulle ett barn i tonåren undersökas på barnkirurgen på Skånes universitetssjukhus i Lund. Inför undersökningen fick patienten lugnande och sövande läkemedel. Patienten var svårväckt och påverkad efter undersökningen och efter yrsel vid hemkomst åkte patienten tillbaka till sjukhuset för kontroll samma kväll.

Det visade sig att patienten hade fått en nästan tre gånger för stor läkemedelsdos. Här fanns risk för allvarlig vårdskada och orsaken bedöms vara bristande rutiner och riktlinjer, något som verksamheten nu åtgärdar.

Diarienummer: 2020- ANMSUS000786