Patient fick för hög dos morfin

I juli 2020 fick en kvinna i 90-årsåldern smärtbehandling med morfin inför en undersökning på Skånes universitetssjukhus i Malmö. Av misstag fick patienten en dos som var tio gånger högre än vad som hade ordinerats, vilket ledde till att hennes medvetande och andning påverkades.

Tillståndet kunde snabbt normaliseras men händelsen anmäls eftersom det fanns risk för allvarlig vårdskada.

Orsaken till det inträffade bedöms ha varit bristande rutiner för ordination av morfin samt förväxling av morfinampuller. Verksamheten har stärkt rutinerna och tagit bort ampuller med större mängder morfin ur läkemedelsförrådet.

Diarienummer: 2020-ANMSUS000517