Patient fick för hög dos insulin

En man i 65-årsåldern som i augusti 2020 vårdades på Skånes universitetssjukhus i Malmö fick vid åtminstone ett tillfälle en tre gånger för hög dos insulin.

Patienten drabbades inte av hypoglykemi (för lågt blodsocker) men händelsen anmäls som risk för allvarlig vårdskada.

Orsak till händelsen bedöms ha varit bristande följsamhet till rutin och verksamheten diskuterar därför rutinerna med medarbetarna för att minska risken för upprepning.

Diarienummer: 2020-ANMSUS000945