Patient fick felaktig cytostatikabehandling

I april 2020 utreddes en man i 50-årsåldern på Skånes universitetssjukhus eftersom det fanns misstanke om behandlingskrävande blodsjukdom. Behandling av sjukdomen påbörjades innan man hade fått definitivt svar på vilken typ av blodsjukdom det rörde sig om.

Efter några dygn visade provsvar att misstanken var fel och att patienten därmed hade fått felaktig cytostatikabehandling.

Behandlingen korrigerades snabbt och patienten bedöms inte ha påverkats negativt av det inträffade.

Den felaktiga behandlingen innebar risk för allvarlig vårdskada och orsakades av att man inte inväntade definitiv diagnos innan behandlingen inleddes.

Verksamheten vidtar åtgärder för att minska risken för liknande händelser framöver.

Diarienummer: 2020- ANMSUS000661