Patient fick felaktig behandling

I juli 2021 vårdades en man i 55-årsåldern på Skånes universitetssjukhus i Lund. Av misstag fick mannen en krossad tablett i sin centrala venkateter. När det upptäcktes fördes mannen till akutvårdsavdelning för övervakning.

Han drabbades inte av några komplikationer, men händelsen anmäls enligt lex Maria då den bedöms ha medfört en risk för allvarlig vårdskada. Den bakomliggande orsaken var relaterad till arbetsbelastning och stress. Verksamheten har vidtagit åtgärder relaterat till detta.

Diarienummer: 2021-ANMSUS000709