Patient fick fel läkemedel

En kvinna i 70-årsåldern skulle i januari i år genomgå ett komplicerat ingrepp inom verksamhetsområde thorax och kärl på Skånes universitetssjukhus i Malmö.

Läkare ordinerade muntligen en injektion med läkemedel mot illamående men i stället gavs en injektion med lugnande läkemedel. Förväxlingen ledde till att patienten fick svårt att andas men åtgärder vidtogs omedelbart och patienten hämtade sig

Orsak till händelsen bedöms vara bristande följsamhet till rutin och verksamheten vidtar åtgärder mot detta.


Diarienummer: 2019-KMSUS000609