Patient fick fel blod

I maj i år vårdades en man i 85-årsåldern på Skånes universitetssjukhus i Malmö. I samband med inre blödning fick mannen akut blodtransfusion. När transfusionen hade påbörjats upptäckte man att blodet var avsett till en annan patient.

Åtgärder vidtogs omedelbart och mannen bedöms inte ha fått några skador av det inträffade. Händelsen anmäls enligt lex Maria på grund av risk för allvarlig vårdskada. Bakomliggande orsaker till händelsen bedöms vara bristande följsamhet till rutin och verksamheten vidtar åtgärder relaterat till detta.

Diarienummer: 2021-ANMSUS000597