Patient fick dela rum med covidsmittad

I december 2020 sökte en man i 90-årsåldern vård på Skånes universitetssjukhus i Malmö. Mannen hade en lårbensfraktur och på akutmottagningen togs ett antigentest som visade positivt för covid. Mannen fick då dela ett dubbelrum med en covidsjuk patient, men senare visade det sig att provet varit falskt positivt och att mannen inte hade covid.

Han blev inte smittad av patienten han delat rum med, men händelsen anmäls enligt lex Maria då det fanns risk för en allvarlig vårdskada.

Bakomliggande orsak till händelsen bedöms vara bristande kunskap om rutin att positivt antigentest ska bekräftas med PCR-test. Efter att händelsen inträffat har man infört en säkrare diagnostisk snabbmetod på akutmottagningen som inte kräver ett bekräftande test.

Diarienummer: 2021-ANMSUS000071