Patient fick bristfällig information om läkemedelsbiverkningar

I november 2019 var en kvinna i 50-årsåldern med MS-sjukdom inblandad i en trafikhändelse efter att hon drabbats av bland annat trötthet efter att ha tagit läkemedel. Orsaken var att hon inte hade fått tillräcklig information om biverkningar och hur hon skulle förhålla sig till bilkörning, i samband med att läkemedlet ordinerades.

Händelsen anmäls enligt lex Maria eftersom den bedöms ha varit undvikbar. Den berörda verksamheten på Skånes universitetssjukhus vidtar åtgärder för att minska risken för liknande händelser framöver.

 

Diarienummer: 2020-KMSUS000358