Patient fick brännskada vid operation

I maj 2020 opererades en kvinna i 25-årsåldern med vulvaplastik på en gynekologisk enhet på Skånes universitetssjukhus i Malmö. När diatermi, bränning av vävnad med hjälp av elström, användes fick kvinnan en brännskada som gett mycket smärta och krävt upprepade vårdkontakter och sjukskrivning.

Händelsen anmäls som en allvarlig vårdskada då den bedöms ha varit undvikbar. Den bakomliggande orsaken bedöms vara att för mycket diatermi användes. I verksamheten vidtas åtgärder relaterat till detta och nya riktlinjer är framtagna.

Diarienummer: 2021-ANMSUS000713