Patient fick blodutgjutning i huden vid operation

En kvinna i 65-årsåldern utvecklade ett stort hematom (blodutgjutning i huden) i samband med en operation på intensivvårdsavdelningen på Skånes universitetssjukhus i Malmö.

När en artärkateter i ljumsken togs bort följdes inte rutinen för att hämma blödningen med så kallad mekanisk blodstillning. Vårdskadan krävde kärlkirurgisk operation och anmäls därför enligt lex Maria.

Bristande kännedom om riktlinje bedöms vara orsaken till händelsen och för att undvika en upprepning gör verksamheten en informationsinsats för att öka kännedomen om den specifika riktlinjen, och kring var digitala riktlinjer finns att läsa.

Diarienummer: 2019-KMSUS001218