Patient fick blodproppar i lungorna efter gipsbehandling

I februari 2020 kom en kvinna i 75-årsåldern in akut till Skånes universitetssjukhus i Lund på grund av en fraktur på underbenet. Initialt planerades det för operation och behandling med proppförebyggande läkemedel (trombosprofylax) sattes in.

Efter några dagar gjordes bedömningen att operation inte var nödvändig och frakturen behandlades med gips. I samband med detta slutade patienten att behandlas med trombosprofylax.

Ett par veckor senare kom patienten in till sjukhuset med andnöd och man konstaterade då att hon hade blodproppar i lungorna (lungemboli), som behandlades framgångsrikt.

Händelsen anmäls enligt lex Maria då vårdskadan sannolikt var undvikbar.

Orsak till händelsen var att rutinen inte följdes och för att minska risken för upprepning vidtar verksamheten åtgärder relaterat till detta.

Diarienummer: 2020-KMSUS000477