Patient fick blodproppar i lungan efter operation

I februari 2020 kom en kvinna i 50-årsåldern in till Skånes universitetssjukhus i Malmö med buksmärtor, som visade sig vara blindtarmsinflammation. När patienten skulle opereras skedde det inledningsvis med titthålsteknik, men efter en stund gick man över till öppen kirurgi.

Efter operationen fick inte patienten det proppförebyggande läkemedel som hon enligt rutin skulle ha fått, och några dygn senare försämrades hennes tillstånd. Det visade sig då att hon hade drabbats av blodproppar i lungan (lungembolier). Dessa behandlades framgångsrikt.

Att patienten inte fick proppförebyggande läkemedel efter operationen bedöms ha orsakat en allvarlig vårdskada. För att minska risken för liknande händelser säkerställer verksamheten en mall för hur läkemedel ska ordineras efter operationer. Man reviderar också gällande rutin och informerar om den bland medarbetare.

Diarienummer: 2020-KMSUS000282