Patient drabbades av övertänjd urinblåsa

I december 2020 kom en kvinna i 80-årsåldern in till Skånes universitetssjukhus i Lund efter att ha fallit och skadat ryggen. Röntgen visade att hon hade drabbats av kotfrakturer och man beslutade att lägga in patienten för mobilisering och smärtlindring.

När patienten kom till vårdavdelningen konstaterade man att det fanns 1100 milliliter urin i hennes blåsa, varpå kateter sattes in.

Här fanns det risk för allvarlig vårdskada, men patienten har inte fått några bestående men av att urinblåsan övertänjdes. Orsak till händelsen var att aktuell rutin inte följdes. Verksamheten vidtar åtgärder relaterat till detta, bland annat i form av en kommande utbildning gällande överfyllda urinblåsor.