Patient drabbades av övertänjd urinblåsa

En äldre kvinna sökte akutmottagningen i Helsingborg på grund av ett akut sjukdomstillstånd. I samband med vård drabbades hon av övertänjd urinblåsa.

Orsaken var relaterad till ökad arbetsbelastning på akuten den aktuella dagen men också bristande rutiner för blåsövervakning av riskpatient.

Akut sjukdom och pågående medicinering med starka smärtstillande läkemedel innebär en ökad risk för svårigheter att tömma urinblåsan.

Verksamheten vidtar nu flera olika åtgärder för att minska risken för att patienter drabbas av överfyllda/övertänjda urinblåsor.

Diarienummer: 2020-KMKRYH000041