Patient drabbades av överfylld urinblåsa

I november 2019 drabbades en man i 25-årsåldern av överfylld urinblåsa i samband med att han opererades för en axelskada på Lasarettet i Trelleborg. Orsaken var att operationstiden blev förlängd, och som en följd av det fick han ha urinkateter en kort tid efter operationen. Händelsen inträffade trots att rutinerna för att förhindra blåsöverfyllnad följdes.

En överfylld urinblåsa innebär risk för allvarlig vårdskada och händelsen anmäls enligt lex Maria eftersom man har identifierat andra bakomliggande orsaker som kan ha bidragit till det inträffade.

För att minska risken för liknande händelser genomför verksamheten utbildningsinsatser och förändrar rutiner som rör operationsanmälan och kontroll av volymen i urinblåsan i samband med operation.

Diarienummer: 2020-KMSUS000287