Patient drabbades av blödning efter biopsi

I juli 2019 genomgick en man i 70-årsåldern prostatabiopsi på Lasarettet Trelleborg. Mannen hade prostatacancer och biopsin (vävnadsprov) var ett led i en pågående studie. Efter ingreppet drabbades patienten av en rektalblödning och behövde därför läggas in för observation.

Han behandlades sedan tidigare med två blodförtunnande preparat för hjärt- och kärlsjukdom och inför biopsi bör det ena av dessa preparat, om det är möjligt, tillfälligt avslutas för att undvika blödning. Patienten genomgick undersökningen med oförändrad blodförtunning vilket kan ha bidragit till händelsen.

Verksamheten inför nu en tvärprofessionell checklista för att säkerställa att de åtgärder som ska göras inför ett ingrepp är gjorda.

Diarienummer: 2020-KMSUS000391