Patient drabbad av andningssvikt

I april i år fick en kvinna i 65-årsåldern vård på Skånes universitetssjukhus i Malmö. Kvinnan hade andningsstöd via non-invasiv ventilatorbehandling (NIV), men när hon skulle genomgå bukröntgen kopplades NIV-utrustningen bort. Kvinnan drabbades av andningssvikt och fick kortvarig vårdas på IVA.

Händelsen anmäls enligt lex Maria då kvinnan drabbades av en allvarlig vårdskada. Bakomliggande orsak bedöms vara relaterad till bristande kompetens om NIV-behandling hos vårdpersonalen. Verksamheten vidtar åtgärder med utbildningsinsatser.

Diarienummer: 2021-ANMSUS000808