Patient bröt fotleden i samband med fysioterapi

I augusti 2021 vårdades en kvinna i 65-årsåldern på Skånes universitetssjukhus i Malmö. När kvinnan, som har benskörhet och är rullstolsburen, fick hjälp att röra på sig och sträcka ut sina leder uppstod en fotledsfraktur.

Kvinnan har fått behandling för frakturen, men händelsen anmäls enligt lex Maria på grund av att den allvarlig vårdskadan hade kunnat gå att undvika. Den bakomliggande orsaken var relaterad till personalens kompetens och kunskap om risker i samband med kontrakturprofylax, det vill säga att böja ut lederna och se till att de behåller sin rörlighet. I verksamheten vidtas åtgärder relaterat till detta. 

Diarienummer: 2021-ANMSUS000919