Patient blev förlamad i benen i samband med ryggbedövning

En man i 50-årsåldern genomgick i våras en tarmoperation på Lasarettet i Ystad. Efter operationen fick patienten ryggbedövning med kateter som smärtstillning. Efter avslutad operation fick patienten inte tillbaka sin rörlighet i benen utan hade fått en bestående förlamning.

Det är mycket ovanligt med denna komplikation vid ryggbedövning varför verksamheten gör en anmälan till IVO trots att aktuella rutiner har följts.
Åtgärder som genomförts är uppdatering av övervakningsrutiner vid ryggbedövning och genomgång av händelsen i personalgruppen.

Diarienummer: 2021-ANMSUS001339