Patient avled på akutmottagningen

I oktober 2019 inkom en kvinna i 90-årsåldern till akutmottagningen på Sus i Malmö från sitt vårdboende. Kvinnan, som även hade en demenssjukdom, behandlades med antibiotika mot en misstänkt infektion och det beslutades att hon skulle läggas in på en vårdavdelning. I väntan på ledig plats vårdades hon på akutmottagningen under natten. På morgonen hittades kvinnan avliden i sin säng.

Obduktionen visade att trolig orsak var multipla lungembolier, blodproppar i lungan. Det är oklart hur kontroller av kvinnans vitalparametrar, exempelvis blodtryck och kroppstemperatur, utfördes under natten då dokumentation saknas.

Händelsen anmäls enligt lex Maria då det inte kan uteslutas att försämringen av kvinnans tillstånd hade kunnat upptäckas om kontroller utförts tätare under natten. Bakomliggande orsak bedöms vara bristande kommunikation och verksamheten vidtar åtgärder relaterat till detta.

Diarienummer: 2020-ANMSUS000540