Patient avled efter utebliven behandling

En kvinna i 60-årsåldern kom i oktober 2019 in till akutmottagningen på Skånes universitetssjukhus i Lund på grund av andnöd. Man misstänkte blodproppar i lungorna och skiktröntgen beställdes för att bekräfta diagnosen, men man valde att vänta med att sätta in behandling tills undersökningen var genomförd.

I väntan på undersökning lades patienten in på akutvårdsavdelning där hennes tillstånd försämrades och patienten avled.

Det går inte att utesluta att den uteblivna behandlingen bidrog till dödsfallet, därför anmäls händelsen enligt lex Maria. Brister i behandlingsmässiga överväganden bedöms vara orsak till det inträffade, och verksamheten genomför nu utbildningsinsatser för att minska risken för upprepning.

Diarienummer: 2020-KMSUS000246