Patient avled efter fall

En man i 85-årsåldern vårdades i januari 2022 på Skånes universitetssjukhus i Lund. När mannen steg upp ur sängen snubblade han på en sladd, ramlade och fick sårskador.

Senare samma dag föll patienten igen. Denna gång blödde han kraftigt från bland annat munnen och fick en näsfraktur. Patienten försämrades andningsmässigt då han sannolikt aspirerade blod, vilket troligen bidrog till att mannen avled ett par dagar senare.

Orsak till händelsen bedöms vara bristfällig bedömning av patientens gångförmåga samt att möbleringen i rummet inte var optimal. För att minska risken för liknande händelser gör verksamheten en översyn av möblering, och ökar kompetens bland personalen avseende riskbedömningar.

2022-ANMSUS000106