Patient avled efter fall på avdelning

I maj 2020 kom en man i 55-årsåldern in till Skånes universitetssjukhus med smärtor. Patienten hade spridd cancer och var påverkad av sin sjukdom samt av smärtstillande läkemedel.

Under vårdtiden föll patienten och slog i bakhuvudet. Han hade hög risk för blödningar och man planerade för transfusion av blodplättar. En halvtimme efter fallet sjönk patientens medvetande snabbt med tecken på hjärnblödning. Neurokirurgisk intervention bedömdes inte möjlig och patienten avled ett par timmar senare.

Det kan inte uteslutas att fallet hade kunnat förhindras om man gjort en ny fallriskbedömning när patientens tillstånd förändrades. Därför anmäls händelsen enligt lex Maria och verksamheten vidtar åtgärder kopplat till detta.

Diarienummer: 2020-ANMSUS000858