Övertänjd urinblåsa i samband med förlossning

I september 2019 vårdades en kvinna i 35-årsåldern på Skånes universitetssjukhus Lund i samband med en förlossning. Förlossningen var igångsatt och förloppet till en början normalt. Efter att CTG börjat avvika förlöstes barnet med sugklocka och i samband med händelsen drabbades patienten av urinstämma med övertänjning av urinblåsan.

 

Händelsen anmäls enligt lex Maria eftersom den innebar risk för allvarlig vårdskada. Orsaken till händelsen bedöms vara att verksamhetens rutiner för kontroll av blåstömning inte följdes. Åtgärder vidtas relaterat till detta.

Diarienummer: 2020- ANMSUS000744