Övertänjd urinblåsa anmäls enligt lex Maria

En man i 85-årsåldern vårdades i december 2021 på Skånes universitetssjukhus i Malmö för bland annat blod i urinen. Ett så kallad spoldropp sattes in men det blev inget flöde mellan droppet och patientens kateter. Bristen på flöde orsakade att urinblåsan övertänjdes.

Händelsen anmäls enligt lex Maria då en övertänjd urinblåsa kan ge bestående men. Patienten har under en längre tid haft smärtor av den övertänjda urinblåsan. Orsaken till händelsen bedöms vara bristande kontroll av spoldroppet. Verksamheten vidtar utbildnings- och kompetenshöjande åtgärder.

2022-ANMSUS000080