Överfylld urinblåsa anmäls

I september 2021 uppsökte en man i 40-årsåldern akutmottagningen på Skånes universitetssjukhus i Malmö för vård. Det noterades då att mannen hade 500 milliliter urin i blåsan. Detta följdes inte upp, och tolv timmar senare var mängden urin 1000 milliliter. En kateter sattes in. Den kunde senare tas bort igen.

Händelsen anmäls enligt lex Maria då händelsen bedöms som undvikbar. En övertänjd urinblåsa kan ge bestående men. Orsak till händelsen bedöms vara bristande kommunikation mellan vårdpersonalen. Verksamheten vidtar åtgärder kopplat till detta.

2021-ANMSUS001329