Överfylld blåsa i samband med operation

En drygt 30-årig patient drabbades av överfylld blåsa i samband med en operation på Lasarettet i Landskrona och fick bära kateter en tid efteråt.

Orsak till händelsen bedöms vara att den lokala rutinen för blåsövervakning i samband med operation inte var tillräckligt tydlig. Den lokala rutinen har omarbetats efter händelsen och utbildning om hur man förbygger överfylld blåsa kommer att ges.

 

Diarienummer 2020-ANMSUS000954