Oväntat dödsfall i nära anslutning till vård

I april 2020 sökte en man i 40-årsåldern vård akut på Lasarettet Trelleborg på grund av torrhosta, feber och svårigheter att djupandas. I sjukdomshistoriken framgick det att mannen tidigare haft lunginflammation och sepsis.

Han undersöktes enligt triagehandboken men eftersom det inte framkom något som tydde på att mannen var allvarligt sjuk och behövde läggas in gavs han råd om egenvård och uppmanades att söka akut på nytt vid en eventuell försämring.

Efterföljande natt avled patienten i hemmet. Verksamheten genomförde en internutredning för att se om dödsfallet orsakades av brister i vården, men utredningen har inte kunnat ge svar på om andra åtgärder hade kunnat påverka utgången.

Händelsen anmäls enligt lex Maria eftersom det rör sig om ett oklart dödsfall i nära anslutning till vård.

Diarienummer: 2020-ANMSUS000881