Otillräcklig övervakning av barn med kikhosta

I slutet av 2019 fick en två månader gammal bebis med kikhosta fem dygns respiratorvård på Skånes universitetssjukhus i Lund. När bebisens tillstånd hade förbättrats flyttades hon till en övervakningsplats på Sus i Lund och sedan till en intermediärvårdsplats på vårdavdelning på Sus i Malmö.

När bebisens tillstånd på nytt försämrades kontaktades initialt inte IVA, utan först när barnet kraftigt försämrades tillkallades hjälp därifrån. Barnet stabiliserades och flyttades till barnintensivvårdsavdelning i Lund. Knappt två veckor senare kunde bebisen få komma hem.

Händelsen anmäls enligt lex Maria eftersom avsaknaden av intensivvårdsplatser för barn på Sus i Malmö samt att kontakt inte togs tidigare i förloppet kan ha inneburit risk för allvarlig vårdskada.

Skånes universitetssjukhus vidtar åtgärder relaterat till detta genom ett arbete med ett ökat intensivvårdsuppdrag för små barn i Malmö.

Diarienummer: 2020-ANMSUS000739