Operationsmaterial glömdes kvar

I januari 2021 opererades en man i 60-årsåldern med prostatektomi, ett ingrepp då prostatan opereras bort. Flera månader efter operationen upptäcktes kvarglömt operationsmaterial. Patienten fick på grund av detta genomgå ytterligare en operation för att ta ut materialet.

Händelsen anmäls enligt lex Maria då den medfört en allvarlig vårdskada. Orsak till händelsen bedöms vara relaterad till rutinerna för kontroll av operationsmaterial. I verksamheterna vidtas åtgärder relaterat till detta med förstärkta rutiner.

2021-ANMSUS000632