Operationer av cancer i bukspottkörteln fördröjdes på grund av personalbrist

Operationer av sex patienter med bukspottkörtelcancer fördröjdes i slutet av 2018 och under 2019 på grund av brist på personal på Skånes universitetssjukhus. Fördröjningarna kan ha försämrat patienternas prognos och händelserna anmäls nu enligt lex Maria. Väntetiderna till operation har kortats sedan 2019, från nio till fem veckor.

Händelserna rör sex patienter, fyra kvinnor och två män, i 60-75-årsåldern som opererades för cancer i bukspottkörteln under 2019. Patienterna avled senare på grund av sjukdomen. 

– Jag är väldigt ledsen för att patienter drabbats av fördröjningar på det här sättet. Vi anmäler för att vi tror att fördröjningarna kan ha bidragit till att prognosen för patienterna försämrats, säger Per Ola Kimblad, biträdande förvaltningschef på Skånes universitetssjukhus. 

Två orsaker till att operationerna fördröjdes har identifierats:

Brist på operations- och anestesisjuksköterskor 

Detta har bidragit till fördröjning i samtliga fall. 

– 2018 och 2019 förlängdes väntetiderna till viss cancerkirurgi på grund av brist på operations- och anestesisjuksköterskor. Det vidtogs då en rad olika åtgärder för att omgående säkra bemanningen och korta väntetiderna, säger Per Ola Kimblad. 
 
Åtgärderna som vidtogs var bland annat att anestesiläkare bemannade operationssalar istället för anestesisjuksköterskor och att medarbetare på andra operationsavdelningar i förvaltningen flyttades. På grund av kapacitetsbristen tog sjukhuset hjälp av andra regioner och vårdgivare så att patienter skulle kunna opereras så fort som möjligt. 
 
Arbetet omfattade även mer långsiktiga åtgärder som att utveckla ledarskapet och att införa en strukturerad kompetensstege för sjuksköterskor, kopplad till tjänst och lön. Kliniska specialister i form av sjuksköterskor i operationspersonalen som ansvarar för en viss specialitet, har inrättats för att skapa en ökad trygghet kring introduktion och rätt kompetens för nyanställda och studenter. 

– Genom åtgärderna har väntetiden för operation av pankreascancer kunnat kortas från nio veckor till fem veckor. Detta trots de mycket stora utmaningar som legat på sjukhuset de senaste 1,5 åren med att även bemanna den kraftigt utbyggda vården för covidpatienter, säger Per Ola Kimblad. 

Brist på röntgenläkare

Detta har påverkat fördröjningen i fyra av fallen. På grund av bristen på röntgenläkare blev det en fördröjning innan patienterna togs upp till diskussion vid en multidisciplinär konferens, som är en del i det förberedande arbetet inför operation. 

– Här har vi en något förbättrad situation även om det fortsatt är brist på radiologer. Verksamhetsområdet arbetar sedan några år intensivt med utbildning av ST-läkare för att förbättra situationen ytterligare, säger Per Ola Kimblad. 

Väntetiderna till flera canceroperationer är idag kortare än 2019 och hur tiderna förändras följs noga. 

– Vi gör allt vi kan för att säkerställa att väntetiderna inte blir för långa. Vi följer utvecklingen av väntetiderna noggrant och cancerkirurgi har högsta prioritet, säger Per Ola Kimblad. 

Händelserna har tagit lång tid att utreda, dels för att utredningsarbetet varit omfattande och dels för att pandemin försenat arbetet. 

Diarienummer: 
2021-ANMSUS000295 
2021-ANMSUS000296 
2021-ANMSUS000297 
2021-ANMSUS000298 
2021-ANMSUS000299 
2021-ANMSUS000300