Operation drog ut på tiden

En man i 30-årsåldern fördes med ambulans till Skånes universitetssjukhus i Malmö efter att ha skadat handen så att två fingrar amputerats. Försöket att sy fast fingrarna igen misslyckades och orsakerna till det bedöms ha varit flera.

Bland annat att operationsstarten drog ut på tiden och att den smärtlindring som patienten fick inte haft fullgod effekt. Detta bedöms i sin tur ha berott på både resursbrist och bristande kommunikation. Det fanns även brister i hur de amputerade fingrarna hanterades under den långa ambulanstransporten.

Verksamheten har tagit fram en handlingsplan med en rad åtgärder kopplade till resurser, riktlinjer och kommunikation.

Diarienummer: 2020-KMSUS000249