Operation av äggstock fördröjdes

I maj 2021 sökte en kvinna med buksmärtor vård inom kvinnosjukvården på Skånes universitetssjukhus i Lund. Det misstänktes att kvinnan drabbats av ovarialtorsion – ett tillstånd då en äggstock vridit sig. Men beslut om operation fördröjdes till nästa dag då ett specialistultraljud bekräftade diagnosen.

Kvinnan opererades och uppföljande kontroller har visat att äggstocken successivt hämtat sig.

Händelsen anmäls enligt lex Maria på grund av den risk för allvarlig vårdskada som den fördröjda operationen innebar. Orsak till händelsen bedöms vara diagnostiskt fel och verksamheten vidtar åtgärder relaterat till detta.

2021-ANMSUS001025