Olegitimerad ambulanspersonal gav fel tablett till patient

Ambulans tillkallas till tonåring med misstänkt allergi. Ambulansteamet bedömer patientens tillstånd som så stabilt att hen med hjälp av sin vårdnadshavare kan ta sig till barnakuten. Av misstag får patienten fel tablett inför resa till sjukhus och av olegitimerad personal.

Inför transport planeras att patienten ska få en allergitablett. Läkemedlet iordningställs av student samt av ambulanspersonal som inte är legitimerad.

Av misstag ges medel mot illamående istället till patienten. Misstaget upptäcks snabbt, men patienten har hunnit svälja tabletten. Patienten får då sin planerade tablett mot allergi. Patient, anhöriga och mottagande akutmottagning informeras. Patienten undersöks senare på akutmottagningen och kan skrivas ut utan behandling.

Personal som inte är behörig har administrerat tablett och fel tablett har getts. Patienten är opåverkad av händelsen men felaktig administrering av läkemedlet hade kunnat innebära en allvarlig händelse. Befintliga rutiner har inte följts. Händelsen anmäls enligt Lex Maria.

Diarienummer 2020 KM 001536