Diagnos urinledarcancer fördröjdes

En kvinna i 70-årsåldern genomförde en undersökning av buken med skiktröntgen via sin vårdcentral i sydvästra Skåne.

Det visade sig bland annat att hon hade en påverkan på urinledare och njure. Denna information missades i svaret vilket fördröjde diagnosen cancer i urinledaren med cirka fem månader.

Anmälan görs för att händelsen är undvikbar och att fördröjningen kan innebära försämrad prognos för kvinnan.

Vårdcentralen har genomfört en internutredning och tagit fram en handlingsplan för att liknande händelse inte ska ske igen.

Diarienummer: 2022-KM000030