Fördröjd diagnos av sepsis

Under sommaren 2020 kom ett barn i tonåren in till akutmottagningen för barn på Skånes universitetssjukhus på grund av diarréer, kräkningar och feber.

Man misstänkte infektion i mag-tarmkanalen med uttorkning, varpå vätska gavs intravenöst. Tillståndet försämrades dock under natten och vid misstanke om en bakteriell infektion gavs antibiotika. Efter ett tag drabbades patienten av en septisk chock och trots kraftfulla åtgärder försämrades tillståndet ytterligare och patienten avled nästa dag.

Händelsen anmäls enligt lex Maria eftersom det inte kan uteslutas att en tidigare misstanke om sepsis hade kunnat rädda patientens liv. Bakomliggande orsak bedöms ha varit att sepsis är ett ovanligt tillstånd hos barn och att man därför har begränsad erfarenhet av detta inom barnsjukvården.

Verksamheten vidtar omfattande utbildningsinsatser för att minska risken för liknande händelser.

Diarienummer: 2020-ANMSUS001037