Diagnos av ovarialtorsion försenades

En kvinna i 30-årsåldern sökte på akutmottagningen i Helsingborg på grund av akut lågt sittande buksmärta.

Buksmärtan visade sig beror på att äggstocken vridit sig runt sin egen axel så att blodförsörjningen till äggstocken försämrades, så kallad ovarialtorsion. Detta är ett akut tillstånd som bör opereras relativt omgående. I den aktuella händelsen fördröjdes tiden till gynekologisk bedömning vilket hade kunnat påverka förloppet.

Ovarialtorsion är ett relativt ovanligt tillstånd som är tidskritiskt hos fertila kvinnor och operation bör ske inom två timmar efter att misstanken har väckts. En snabb gynekologisk undersökning med ultraljud är av vikt och med anledning av detta har de båda verksamheterna, Akutsjukvård och Obstetrik och Gynekolog, gemensamt tagit fram nya rutiner för att förhindra upprepning.

Diarienummer: 2021-KM000719