Multisjuk patient avled

I april 2021 vårdades en multisjuk man i 80-årsåldern på Skånes universitetssjukhus i Lund. En eftermiddag upptäckte personal färskt blod i avföringen.

Provtagning och extra kontroller ordinerades till kvällen, men detta blev inte utfört som planerat. På natten fann man mannen kraftigt försämrad och med lågt blodvärde. Trots akuta insatser försämrades mannens tillstånd hastigt och hans liv gick inte att rädda. Dödsorsaken bedöms vara inre blödningar.

Händelsen anmäls som en allvarlig vårdskada. Bakomliggande orsaker till händelsen är relaterade till bristande rutiner och bristande följsamhet till rutiner och verksamheten vidtar åtgärder relaterat till detta.

Diarienummer: 2021-ANMSUS000454