Misstänkt covidpatient dog efter flytt

En 67-årig kvinna med flera bakomvarande sjukdomar vårdades för sepsis (blodförgiftning) först på infektionskliniken, senare på medicinkliniken och under något dygn på en speciell covidavdelning på Centralsjukhuset i Kristianstad.

Händelsen anmäls eftersom det inte kan uteslutas att de många förflyttningarna samt bristen på övervakning och på syrgasbehandling bidragit till kvinnans död.

Kvinnan fick syrgasbehandling under vårdtiden. Temperatur, blodtryck och syrgasmättnad i blodet följdes regelbundet och visade att hon var allvarligt sjuk. I detta läge flyttades kvinnan till covidavdelningen på grund av misstänkt smitta.

Där missade personalen att kontrollera hennes värden och ge syrgas under första vårddygnet. Detta upptäcktes, när kvinnan återkom till medicinkliniken, där hon avled ytterligare något dygn senare.

Fallet har uppmärksammats på de inblandade klinikerna, där det pågår ett ständigt arbete för att förbättra vården av patienter med misstänkt covidsmitta.

Diarienummer: 2020-KM001696