Man med kärlsjukdom fick trycksår när han vårdades på sjukhus

En man med kärlsjukdom vårdades på Helsingborgs lasarett för en höftfraktur. I samband med vården på ortopeden fick han trycksår på hälen.

Utredningen har visat att rutinerna för att förebygga trycksår inte följdes fullt ut. Brist på följsamhet till rutinerna kan ha bidragit till att mannen utvecklade ett trycksår.

Ortopeden vårdar patienter som har hög risk för att utveckla trycksår. Verksamheten har under flera år arbetat med att förbättra rutinerna för att skydda dessa patienter och detta arbete kommer nu att intensifieras ytterligare.

Diarienummer: 2020-KM001321