Man avled i samband med överföringen mellan sjukhus

En man i 70-årsåldern var inlagd på Hässleholms sjukhus på grund av hjärtsvikt och oklar infektion.

Han fick ett dränage i höger lungsäck på grund av vätskeansamling under en förmiddag. Vid lunch konstaterades luft i lungsäcken och kontakt togs med jouren på Centralsjukhuset i Kristianstad, CSK, som rekommenderade ny röntgen. Denna visade att luftmängden tilltagit. Mannen försämrades under kvällen och drabbades av hjärtstopp. Han fick en tub i luftstrupen och återfick sin blodcirkulation efter att ha fått adrenalin. Efter ny kontakt med kirurgjouren beställdes transport till CSK. Ingen avlastning av det misstänkta luftövertrycket i lungsäcken utfördes i Hässleholm och vare sig medicin- eller IVA-jouren på CSK kontaktades inför transporten. På akutmottagningens ambulanshall på CSK fick mannen ett nytt hjärtstopp. Han fick ett nytt dränage och återfick sin cirkulation tillfälligt men gick inte att rädda till livet.

Att patienten avled kan ha berott på den bristande kommunikationen mellan sjukhusen och på brister i omhändertagandet av patienten.

En arbetsgrupp har tillsatts för att förbättra kommunikationen och samarbetet mellan sjukhusen i Hässleholm och Kristianstad.

Diarienummer: 2021-KM000379