Lungförändring i röntgensvar missades

I mars 2021 vårdades en kvinna i 75-årsåldern på en neurologisk vårdavdelning på Skånes universitetssjukhus i Lund, på grund av en misstänkt TIA. Vid utskrivningen uppmärksammade man inte att det i ett röntgensvar beskrevs en oklar förändring i ena lungan, och att en kontrollundersökning rekommenderades. Detta upptäckte patienten själv ett halvår senare och hon fick då genomgå utredning.

Det har inte kunnat uteslutas att förändringen i lungan är elakartad och patienten går på regelbundna kontroller. Händelsen anmäls enligt lex Maria på grund av risk för allvarlig vårdskada. Orsaker till händelsen bedöms vara otillräcklig genomgång av röntgensvar vid utskrivningen. Verksamheten vidtar åtgärder relaterat till detta.

2021-ANMSUS001144