Leverkirurgi fördröjdes på grund av brist på operationspersonal

Skånes universitetssjukhus anmäler nio fall enligt lex Maria där leverkirurgi fördröjdes på grund av kapacitetsbrist under 2018-2019. Väntetiderna till leverkirurgi har under 2020 kunnat kortas och i maj var de cirka tre och en halv vecka.

Skånes universitetssjukhus anmäler nio fall enligt lex Maria där leverkirurgi fördröjdes på grund av kapacitetsbrist under 2018-2019. Väntetiderna till leverkirurgi har under 2020 kunnat kortas och i maj var de cirka tre och en halv vecka.

De nio fall som nu anmäls identifierades i samband med den tillsyn av patientsäkerheten vid väntetider på operation/åtgärd inom nationell högspecialiserad vård och regional nivåstrukturerad vård, som gjordes i Region Skåne av Inspektionen för vård och omsorg (IVO) 2019.

Sex av patienterna skulle genomgå kirurgi av levermetastaser, en patient skulle opereras för levercancer, en för inflammation i gallblåsan och en för dvärgbandmask.

Under väntetiden fick sex patienter med levermetastaser genomgå extra behandling med cytostatika, tre av dem drabbades av biverkningar relaterat till detta.

Bland de övriga patienterna fick en inflammation i gallgångarna, en fick sepsis och i ett fall utvecklades patientens cancersjukdom så att den inte längre var möjlig att bota med behandling.

Brist på operationspersonal

Orsak till att operationerna fördröjdes var i samtliga fall bristande operationskapacitet på grund av brist på operationspersonal, både anestesi- och operationssjuksköterskor. Väntetiderna till teverkirurgi var som längst tolv veckor under perioden 2018-2019.

- Det är väldigt ledsamt att behöva konstatera att patienterna drabbats av komplikationer på grund av väntetiderna. De senaste åren har vi försökt korta väntetiderna till cancerkirurgi genom olika åtgärder och det har haft viss effekt. Men 2018-2019 förlängdes tiderna till leverkirurgi på grund av brist på operations- och anestesisjuksköterskor, säger Per Ola Kimblad, biträdande förvaltningschef på Skånes universitetssjukhus.

Sjukhuset har de senaste åren arbetat intensivt med att försöka korta väntetiderna till olika kirurgiska ingrepp, framför allt canceroperationer. Omprioriteringar har genomförts genom att sjukhuset dragit ner på andra typer av operationer, för att frigöra medarbetare som istället kan bemanna canceroperationer. Samarbeten med andra sjukhus, både i Sverige och utomlands, har också ingått i åtgärderna.

Väntetider har kortats

Under våren 2020 har väntetiderna till flera canceroperationer kortats, trots pågående covid-19-pandemi.

- Det är framför allt tack vare riktade åtgärder och starka insatser av våra medarbetare som vi lyckats korta väntetiderna till alla de canceroperationer där köerna har varit långa. Till exempel så har väntetiden till kirurgi för levercancer och bukspottkörtelcancer kortats från nio till tre veckor under våren. Covid-19 påverkar naturligtvis stora delar av sjukhuset, i form av exempelvis personalomflyttningar till covid-vård, men vi har arbetat hårt för att cancerkirurgin ska påverkas så lite som möjligt, säger Per Ola Kimblad.